header

Geschiedenis

In de Saksische oorlogen (772-804) veroverden de legers van Karel de Grote ook het Münsterland. Op afstanden van een dagmars werden militaire steunpunten opgericht ter plaatse van koninklijke domeinhoven en werden kerken gebouwd. Ze werden gewijd aan Frankische heiligen. De kerk die tussen circa 785 en 792 in Schöppingen werd gesticht, was daarom gewijd aan de heilige Brixius, de opvolger van Sint-Maarten als bisschop van Tours (397-444). In deze tijd startte de missie in het Münsterland door de heilige Liudger

De Schöppinger kerk werd op een veroverde Saksische burcht gerbouwd. Aan de voet ontspringt een bron, de "Welle". De eerste kerk mat circa 8x15 meter en was waarschijnlijk al uit steen opgetrokken. Toen Liudger op 30 maart 805 tot eerste bisschop van Münster werd gewijd, werd de Schöppinger doopkerk een parochiekerk.

Schöppingen wordt voor het eerst genoemd in een keizerlijke oorkonde uit juni 838, toen keizer Ludwig de Vrome de kerken van Reni (Rheine), Wateringas (Wettringen) en Stochheim in de gouw Scopingus (Schöppingen) aan het klooster Herford schonk.

Rond 1100 vernieuwde men de kerk en rond 1390 bouwde men behalve de karolingische kerkburcht de stad Schöppingen met stadsmuur en stadsgracht, 2 torens en een raadhuis.

In de Spaans-Nederlandse oorlog (1566-1609) en de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) werd Schöppingen bijna totaal verwoest.

De Schöppinger bergkapel werd na 1707 op initiatief van pastor Jacob Anton Volbier gesticht. Deze werd in 1709 vicaris en in 1716 pastoor in Schöppingen. Het altaar stamt uit 1720 en werd gemaakt door Albert Everding in barokstijl. Het toont een madonna met kind op een maansikkel, met aan de zijden Sint-Jozef en de heilige Antonius van Padua die ook een Jezuskind dragen. De kapel is ook aan deze twee heiligen gewijd.

In het begin van de jaren 60 kreeg Schöppingen te maken met een aantal veranderingen. Ter versterking van de NAVO-luchtverdediging begon in 1959 de opbouw van de geleide wapengordel in Centraal-Europa en werden vijf Groepen Geleide Wapens (GGW's) opgericht in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland. De 2e Groep (2GGW, later 12GGW) bestond uit vier operationele geleide-wapeneenheden of squadrons, die waren uitgerust met de door de Verenigde Staten ter beschikking gestelde Nike Herculesluchtdoelraketten; het Nederlandse 220e squadron was een van de vier operationele eenheden en werd in 1963 gelegerd in Schöppingen. De komst van de Nederlandse en Amerikaanse militairen en hun gezinnen betekende een welkome economische impuls. In september 1985, bijna 3 jaar na het begin van de terugtrekking van de militairen, had Schöppingen 6189 inwoners waarvan 877 Nederlandse en Amerikaanse. In 1987 werd door defensiebezuinigingen de Nederlandse basis van het 220e squadron voorgoed gesloten.