header

Schöppingen reünie

Beste Oud-Schöppingers,

Zaterdag 8 juni 2024 zullen we nogmaals een “laatste” reünie organiseren. Inmiddels is iedere “laatste” keer een “bijna laatste” geworden. De reden hiervoor is de hartverwarmende verzoeken van de laatsten der “Schöppinger Mohikanen”.

We krijgen vanuit de oud reünisten telkenmale het verzoek er toch nog een reünie tegenaan te plakken. En ook na de laatste reünie in 2022 kwamen al snel daarop de signalen dat 2022 toch echt niet de laatste keer zou mogen zijn.

U herinnert zich de reden van de laatste reünie. Het basiskamp zou bouwrijp worden gemaakt in 2022/2023, echter daar kwam niets van terecht door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Het basiskamp ligt er nog net zo bij als in 2022 en dat zal naar verwachting ook nog wel even zo blijven.

Als organisatie willen we jullie toch weer een kans geven elkaar te ontmoeten, het mooie Schoppingen te bezoeken en oude herinneringen op te halen. En wat een mooie kans om kinderen en kleinkinderen te laten zien waar u uw tijd hebt doorgebracht of waar u opgegroeid bent.

De oudgedienden zijn vaak al op zeer respectabele leeftijd en zelfs de jeugd van toen is allesbehalve jeugdig.

Meldt je aan voor deze reünie. En we durven bijna niet meer te zeggen dat het de laatste reünie zal zijn. Echter het zou zo maar eens echt de laatste keer kunnen zijn. Laat die kans niet lopen. Uw oude collega’s, klasgenoten, vrienden en sportmaatjes verheugen zich u nogmaals te zien.

Ook in 2024 zullen wij onze Duitse vrienden van vroeger vragen om samen met ons te komen proosten op mooie herinneringen, op mooie vriendschappen en op iedereen die ons in de loop der jaren ontvallen zijn.

Zegt het voort, zegt het voort.

Tot ziens op zaterdag 8 juni 2024 in Schoppingen.


Organisatie reünie 8 juni 2024  is in handen van:
- Bob Willigenburg
- Fred van den Berk
- Bianca Boers
- Gerard Verheul
- Wil Bijker